Books Other books

Vänner för livet

4 stars - 10815 reviews / Write a review

Pages: 605

Language: Swedish

Book format: An electronic version of a printed book that can be read on a computer or handheld device designed specifically for this purpose.

Publisher: Bonnier Pocket (7 Jan. 2011)

By: Per Hagman (Author)

Efterlä:ngtad å:terkomst av Per HagmanFem å:r efter framgå:ngarna med Att komma hem ska vara en schlager å:terkommer Per Hagman nu med romanen Vä:nner fö:r livet.

Sophie tycks inte sakna mycket under sin uppvä:xt på: den engelska landsbygden, ett stenkast frå:n Ascot. Hennes pappa ä:r en av vä:rldens frä:msta jockeys, medan mamman rö:r sig vant i kapplö:pningsvä:rldens sociala centrum. Nä:r fadern under ett lopp omkommer i en mystisk olycka rasar Sophies vä:rld samman. Sjutton å:r gammal flyttar hon till Paris och skaffar sig en lika ensam som destruktiv tillvaro.

Den jä:mnå:rige Erik vä:xer upp i Vä:stergö:tland med endast två: fö:rebilder: den lokale raggarlegendaren Eddie Meduza och den franske gentlemannarå:naren Albert Spaggiari. Efter en kort tid som croupier i Stockholm hamnar han storö:gt oskuldsfull i Nice, bland mä:nniskor som ä:r bå:de excentriska och ljusskygga. Men allihop nö:dvä:ndiga fö:r hans fö:rsö:rjning.

Nä:r Sophies och Eriks vä:gar korsas i vuxen å:lder ä:r det snarast två: stora vilsna barn som mö:ts. Ö:verrumplade av varandra och av en fö:rsta mö:jlighet att vä:lja sanningen framfö:r lö:gnen sä:tter de snart bå:de sina egna sjä:lvbilder och varandra på: spel.

Vä:nner fö:r livet utspelar sig i Sverige, England, Frankrike och Dubai och rymmer ett ofö:rglö:mligt, hagmanskt persongalleri. Det ä:r en berä:ttelse om att jaga sjä:lvstä:ndighet lika mycket som ensamhet, lä:ngta efter trö:st lika mycket som en meningsfull tillvaro. Men framfö:r allt ä:r det en stor och provocerande kä:rleksroman.


'Den uppfinningsrika romanen ä:r till brä:dden fylld av exakta och vackert utmejslade bilder av liv i en fö:rvirrad samtid. Drå:pliga och sorgliga anekdoter radas på: varandra och en fö:rtvivlan ö:ver och fascination infö:r flä:rdens yta lö:per som en rö:d trå:d frå:n fö:rsta till sista sidan.'

Tidningen ViRead online or download a free book: Vänner för livet.pdf

Read online book - Vänner för livetDownload book - Vänner för livet.pdf


Name:
The message text:

Other books